Priser


Ydelse
Pris
Almindelig konsultation gruppe 1
Betales af sygesikringen og afregnes altid kun svarende til
tidsforbrug for en konsultation.
Gyldigt sygesikringskort skal fremvises idet det kræves af regionen.
0,-Almindelig konsultation gruppe 2
Tidsforbrug á 15 min. inkl. lægens tid til journalføring mv.
Blodprøver, EKG, lungefunktion og andre prøver faktureres ekstra sv.t. regionens prissætning.
Gyldigt sygesikringskort skal fremvises idet det kræves af regionen, ellers er egenbetalingen større.
325,-
Akupunktur
NADA – ifm aftalte samtaleforløb – opstartspakke á 5 behandlinger Efterfølgende behandlinger per gang.

500,-
250,-
Attester (ved udeblivelse uden afbud, senest dagen før, opkræves 200 kr.)
Mulighedserklæring*600,-
Varighedserklæring*700,-
Sygemelding (friattest)*800,-
Ansøgning om enkelttilskud til medicin**350,-
Motorattest600,-
Handicapskilt450,-
  
Administrative ydelser (udtalelser til diverse instanser, journalgennemgang og -sortering) 
Medgået tid á 15 min, ekskl. moms450,-
Akut attest indenfor 48 timer, medgået tid á 15 min, ekskl. moms900,-
  
BEMÆRK: Printgebyr over 20 A4 sider. Attester sendes generelt elektronisk hvis muligt 50,-
Vaccination – eksklusiv udgifter til vaccinen.275,-
Pneumokokvaccine 
Influenzavaccine 
Leverbetændelse A – Voksne 
Leverbetændelse A – Børn < 12 år 
Leverbetændelse B – Voksne 
Leverbetændelse B – Børn < 12 år 
Leverbetændelse A+B – Voksne 
Leverbetændelse A+B – Børn < 12 år 
Difteri-Tetanus (Difteri og stivkrampe) 
Gratis hvis givet ifm. behandling af skade med sår
 
TBE  – Voksen 
TBE  – Børn 
Andre vacciner efter forudgående konsultation ved lægen 

*Betales af rekvirent (oftest arbejdsgiver) – patienten lægger ud. EAN-betaling kun efter aftale.

**Ved særlige forhold. Anden takst.