Influenzavaccination

Børn 2-6 år

Sundhedsstyrelsen anbefaler at børn i alderen 2 – 6 år vaccineres mod influenza. Vaccinen, der er gratis, er en næsespray som skal gives 2 gange med 4 ugers mellemrum. Vi forventer at påbegynde vaccination fra uge 43.

Vaccination tilbydes til og med 14. januar 2022. Børn, der har påbegyndt vaccinationen inden 15. januar 2022, men som mangler 2. vaccination, eller efter 1. vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres senest 28. februar 2022.

Dvs. barnet må ikke være fyldt 7 år før 1. vaccination og vaccinationen skal være udført inden 15. januar 2022.

Voksne

Vi influenzavaccinerer fra 1. oktober 2021 til og med 14. januar 2022

Fra 1. oktober 2021 tilbyder vi gratis influenzavaccination til nedenstående målgrupper. Du vaccineres i en tryg ramme under observation af sygeplejersker og læger, der kender dig.

Målgrupperne er:

 • Ældre på over 65 år, (over 85-årige tilbydes en højdosis vaccination)
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter: 
      – kroniske lungesygdomme
      – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) 
      – diabetes type l eller 2 (sukkersyge) 
      – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft 
      – kronisk lever- og nyresvigt 
      – svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering 
      – andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig       sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand 
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter
      – Læger 
      – Sygeplejersker 
      – Farmaceuter
      – Kiropraktorer 
      – Tandlæger
      – Afspændingspædagoger
      – Bandagister
      – Bioanalytikere
      – Ergoterapeuter
      – Fysioterapeuter
      – Jordemødre 
      – Kliniske diætister
      – Optometrister
      – Radiografer
      – Audiologiassistenter
      – Farmakonomer
      – Fodterapeuter
      – Neurofysiologiassistenter
      – Tandklinikassistenter
      – Tandplejere
      – Tandteknikere
      – Beskæftigelsesvejledere
      – Plejere
      – Plejehjemsassistenter 
      – Social- og sundhedsassistenter
      – Social- og sundhedshjælpere
      – Psykologer
      – Lægesekretærer
      – Sundhedsservicesekretærer
      – Portører
      – Paramedicinere
      – Ambulancebehandlere
      – Ambulanceførere

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar: 200 kr. – men først fra 23. oktober 2021.


Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside