Influenzavaccination – opdateret

Målgruppen for gratis influenzavaccination i sæson 2020/21 er som de foregående år, men er pga. COVID-19 udvidet til også at omfatte personale i sundheds- og plejesektoren. Arbejdsgiver vil, som tidligere år, tilbyde personalet vaccination via deres arbejdsplads, hvorfor vaccination via bl.a. praktiserende læge har til formål at øge dækningsgraden. 

Målgrupperne er:

 • Ældre på over 65 år, (over 85-årige tilbydes en højdosis vaccination)
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter: 
      – kroniske lungesygdomme
      – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) 
      – diabetes type l eller 2 (sukkersyge) 
      – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft 
      – kronisk lever- og nyresvigt 
      – svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering 
      – andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig       sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand 
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter
      – Læger 
      – Sygeplejersker 
      – Farmaceuter
      – Kiropraktorer 
      – Tandlæger
      – Afspændingspædagoger
      – Bandagister
      – Bioanalytikere
      – Ergoterapeuter
      – Fysioterapeuter
      – Jordemødre 
      – Kliniske diætister
      – Optometrister
      – Radiografer
      – Audiologiassistenter
      – Farmakonomer
      – Fodterapeuter
      – Neurofysiologiassistenter
      – Tandklinikassistenter
      – Tandplejere
      – Tandteknikere
      – Beskæftigelsesvejledere
      – Plejere
      – Plejehjemsassistenter 
      – Social- og sundhedsassistenter
      – Social- og sundhedshjælpere
      – Psykologer
      – Lægesekretærer
      – Sundhedsservicesekretærer
      – Portører
      – Paramedicinere
      – Ambulancebehandlere
      – Ambulanceførere

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar.