Influenzavaccination

Vi influenzavaccinerer fra 1. oktober 2020 til 15. januar 2021

Pga. COVID-19 må du ikke møde op i klinikken uden forudgående aftale. Du skal enten ringe eller skrive en e-konsultation til sygeplejerskerne for tid til vaccination.

Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har bestemte kroniske sygdomme, er svært overvægtig eller gravid. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, hvis du:
-er 65 år eller derover
-har visse kroniske sygdomme, fx KOL eller astma
-er svært overvægtig med BMI over 40
-er gravid og mere end 12 uger henne
-har andre alvorlige sygdomme (lægelig vurdering)
-er i hustand med svært immunsupprimerede patienter (lægelig vurdering)


Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside