Øvrige gratis vacciner

-MFR: Voksne over 18 år, der ikke er vaccineret mod mæslinger, og som ikke har haft sygdommen, kan blive vaccineret gratis.
-Kighoste vaccination af gravide i 3. trimester indtil 31. december 2022. Læs mere her.
-Vaccination mod hepatitis til særlige risikogrupper: omfatter bl.a. gruppen af intravenøse stofbrugere og pårørende til mennesker med kronisk hepatitis B.
-Tilskud til vacciner til visse persongrupper: pneumokok- og hepatitis b vaccination.
-Difteri og stivkrampe revaccination (DiTe booster): Hvis man får et større sår, dyrebid eller anden hudlæsion, kan der være risiko for at få infektion med stivkrampebakterier, der kan give stivkrampe(tetanus).
-Influenzavaccination til udvalgte grupper årligt, fra 1. oktober til 15. januar.
-Pneuomokvaccination til udvalgte grupper.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside