Influenzavaccination, voksen – opdateret

Fra 1. oktober 2021 til og med 14. januar 2022 tilbyder vi gratis influenzavaccination til nedenstående målgrupper. Du vaccineres i en tryg ramme under observation af sygeplejersker og læger, der kender dig.

Målgrupperne er:

 • Ældre på over 65 år
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter: 
      – kroniske lungesygdomme
      – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) 
      – diabetes type l eller 2 (sukkersyge) 
      – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft 
      – kronisk lever- og nyresvigt 
      – svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering 
      – andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig       sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand 
 • Personale i sundheds og plejesektoren

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om influenzavaccination, kan som vanligt vaccineres mod privat honorar: 200 kr. – men først fra 23. oktober 2021.